Vitaminler

Vitaminler

Vitaminler vücudumuzda bulunan bir çok kimyasal reaksiyonda görev alır. Ve bu kimyasal olayların devam edebilmesi için az miktarlarda bulunması gereken organik besin maddeleridir...

Vitaminler vücudumuzda bulunan bir çok kimyasal reaksiyonda görev alır. Ve bu kimyasal olayların devam edebilmesi için az miktarlarda bulunması gereken organik besin maddeleridir. Vitaminler için önemli olan husus vücutta sentez edilememeleridir. Bu yüzden de diyet ile birlikte vücuda alınmaları gerekmektedir.
Vitaminlerin sınıflandırılmalarında en önemli ayırdedici özellik suda ve yağda çözünür olabilme durumlarıdır. Suda çözünen vitaminler Vitamin C dışında B grubu vitaminlerdir. Ve bir çok enzim için kofaktör olarak ifade edilen kimyasal görevlerini reaksiyonlarda yaparlar.


Yağda eriyen vitaminler ise A,D,E,K olarak sıralanabilir...

 

Biyokimya

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin