Enzimler

Enzimler
ENZİMLER
Enzimler biyolojik sistemlerdeki biyokimyasal reaksiyonların katalizörü olarak görev yapan moleküllerdir. Hemen hemen neredeyse çoğunun yapısı proteindir. Enzimler vücuttaki tepkime ve reaksiyonlarda enerji formlarının birbirine dönüşümünde önemli görev alırlar. Enzimler günümüzdeki bir çok bilimsel çalışmanın ve makalenin konusu olmakla birlikte kan, idrar ve dokulardaki etkinliklerine ve enzim aktivitelerinin değerlerine göre tıbbi tanıların konulmasında ve var olan tıbbi problemlerin seyrinin takibinde önemli göstergeler olarak da kullanılmaktadırlar. 
 

Biyokimya

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin