Hormonlar

Hormonlar

Hormonlar endokrin sistemimizdeki bulunan kimyasal habercilerdir. Daha çok kanla taşınarak uzak hedef organa giderek etkisini gösterirler.

Yapılarına göre 3'e ayrılırlar.

1- Peptid-protein yapılı olan Hormonlar: Glikoprotein hormonlar; hipotalamus, hipofiz ve pankreas hormonları.

2- Steroid yapılı olanlar: Adrenal korteks ve gonad hormonları.

3- Amino asit türevi olanlar: Tiroid ve adrenal medulla hormonları.

 

Hormonların hepsi kana, buradan da etkinini görüleceği hedef hücreye gider. Hormonların hücrede etki gösterebilmesi için spesifik moleküllere bağlanmaları gerekir, bunlara reseptör denir. Reseptörler makromoleküllerdir ve genellikle glikoprotein yapısındadırlar.

Etki Mekanizmaları:

            1- Hücre zarı üzerinde bir reseptöre bağlanıp, membrana bağımlı adenilat siklazı aktive ederek.

            2- Hücre zarı üzerinde bir reseptöre bağlanıp, henüz açıklanamamış mekanizmalarla hücreye sinyal ileterek.

       3- Hücre içi reseptörlere bağlanarak. Hormon-reseptör kompleksi, modüle edici gen ekspresyonunu ve yanıt ortaya çıkmasını sağlar. İlk hormon-reseptör etkileşimi sitozolde olup, nukleusa nakledilebilir veya direkt nukleus içinde olabilir.

            Peptid-protein yapılı hormonların ve katekolaminlerin reseptörleri hücre yüzeyinde, lipid yapılıların hücre içinde, tiroid hormonlarının ise nukleusta bulunur.


 

Biyokimya

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin