Karbonhidratlar

Karbonhidratlar

Karbonhidratların Yapısı:

Karbonhidratlar, polihidroksi aldehidler, polihidroksi ketonlar veya bunlara hidroliz olabilen bileşikler olarak tanımlanabilirler. Bilinen formülleri (CH2O)n şeklindedir.

Karbonhidratların Sınıflandırması:

A) Monosakkaridler:  Basit ţekerlerdir ve içerdikleri karbon atomuna göre isimlendirilirler.

            Jenerik ismi                        Örnek

  •    3 karbonlu: triozlar                gliseraldehit
  •    5 karbonlu: pentozlar                  riboz
  •    6 karbonlu: hekzozlar                glukoz

    

B) Aldozlar ve Ketozlar: Fonksiyonel grup olarak bir aldehid içeren monosakkaridlere aldozlar, keton grubu içerenlere de ketozlar denir. ör:gliseraldehid ve glukoz bir aldoz, dihidroksiaseton ve fruktoz ise ketozdur.

C) Glikozidler: Monosakkaridler, glikozid bağlarıyla bağlanarak daha büyük yapılar oluştururlar. İki monosakkarid içeren yapıya disakkarid denir. ör: laktoz (galaktoz + glukoz), maltoz ( glukoz + glukoz), sukroz (glukoz + fruktoz). 3-12 monosakkarid ünitesi içerenlere oligosakkarid ,ör: glikoproteinlerde bulunur, 12'den fazla monosakkarid içerenlere de polisakkarid  denir, ör: glikojen (homopolisakkarid) ve glikozaminoglikanlar (heteropolisakkarid).

           Önemli Polisakkaridler:

Amiloz; a-D-glukoz birimlerinden oluţan, a(1,4)- glikozid bağları içeren lineer dallanmamış bir polimerdir.

Amilopektin; dallanmıţ bir a-D-glukoz  polimeridir. a(1,4) ve dallanma noktalarında a(1,6) bağları içerir.

Niţasta; ikisinin karışımıdır,bitkilerdeki glukozun depo formudur.

Glikojen; hayvanlardaki glukozun depo formudur. Amilopektinin çok dallanmış bir şeklidir,her 8-10 glukoz bakiyesinde  a(1,6) dallanma noktaları vardır.

Sellüloz; b(1,4) ile bağlı D-glukoz birimlerinden oluşur, lineerdir. Bitkilerde bulunan yapısal bir polisakkariddir. İnsandaki enzim sistemleri tarafından hidroliz edilemez.

 

Biyokimya

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin