Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi
Tüm psikoterapi tekniklerinin herbiri tam anlamı ile insanı tanımlamada ve tedavi etmede tam yeterli değildir. Tedavi ve terapi süreçlerinde tek bir terapi tekniği ile devam etmek çoğu zaman zor olmakta ve birçok açmazla terapisti baş başa bırakabilmektedir. Terapi seyrinde hastanın ve sürecin gereklerine göre hangi tekniğin kime, ne zamanda ve ne şekilde uygulanacağının teorik temellerinin oluşmturulması gerekliliği artık birçok araştırmacı ve terapist tarafından da vurgulanmaktadır. Psikoterapi ile ilgili günümüz gelişmeleri psikoterapi tekniklerinin bu yaklaşıma doğru ilerlediğinide bize göstermektedir. Aynı zamanda bu bütüncül yaklaşım tekniğinde kültürel ve toplumlar arası farklılığında gözetilmesi önemli bir hususdur.

 

Psikoterapi

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin