Psikoterapide Hastayı İyileştiren Etmenler

Psikoterapide Hastayı İyileştiren Etmenler

Psikoterapide hastayı iyileştiren faktörleri sayacak olursak;

 1. Dinlemek dinlenilmek
  1. Ayırt etme
  2. Saygı
  3. Sosyal etki
  4. Pekiştireç
 2. Anlamak anlaşılmak
 3. Hissetmek hissedilmek(empati, eş duyum)
 4. Güven oluşturmak
 5. Terapistin uzmanlığı
 6. Terapistin nötr olması
 7. Terapistin aktarım oluşmasına izin vermesi
 8. Terapistin doğru karşı aktarım geliştirmesi
 9. Terapistin zamanında bağlanmaya izin vermesi
 10. Bilgilendirmek
 11. Teşhisi netleştirmek
 12. Eğitmek-öğretmek
 13. Zamanında yorumlamak
 14. Bütünlüğü kaçırmayıp süreç içinde hastayı taşımak
  1. Yakınmaların nitelik ve nicelikleri( bedensel, ruhsal, davranışsal)
  2. Yakınmaların başlayış biçimleri, ortaya çıkarıcı etmenler ve süreleri
  3. Hastanın yakınmalarına karşı tutumu
  4. Olumsuz çekirdek belirtilerin varlığı vasfı
 15. Sosyal senkronizasyon
 16. Hayatı anlamlandıracak alanlara yönlendirmek
 17. Zamanında ayrışmaya izin vermek
 18. Yüzleştirmek
 19. Yerinde aynalamak
 20. Ücret ödemek
 21. Süreç içinde olumlu davranışlar geliştirmek.
 22. İyileşenleri görmek (grup terapisi)
 23. Değiştirilebilir ve değiştirilemez öğeleri ayrıştırıp değiştirilemeyenleri kabullenmek
 24. Farkındalık arttıkça kişi kendi sorumluluğunu alır. Kişiye eyleme geçme zamanını hissettirme.
 25. Kötü deneyimlerin hayata ve kişiye olumlu katkılar sağlayabileceğini gösterme.
 

Psikoterapi

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin