Çocuklar da obezite !

Çocuklar da obezite !

Çocuklukta obezite yaşamın ilk yılı, 5-6 yaş arası ve ergenlik döneminde artış göstermektedir.

Obez çocukların 1/3 ‘ü obez adölesanların ise %80’i erişkin yaşa ulaştıklarında da obez kalmaktadırlar. (1-2)

Buna bağlı olarak çocukluk çağlarında ortaya çıkan obezite sorununu zamana bırakmak yerine gerekli çözüm için profesyonel desteğe bu çağlarda ihtiyaç vardır. Aksi taktirde çocukluk ve adölesan dönemdeki yanlış beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumu ileri yaşlarda görülebilecek, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser, osteoporoz gibi çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlar. Yapılan bir çalışma beden kitle indeksi(BMI)’nin kan lipiteleri ve homosistein düzeyleri üzerine etkilerini göstermek amacıyla 19-23 yaş arası, 30 erkek, 30 kız genç birey üzerinde çalışılmıştır.

Trigliserit, total kolesterol, LDL ve VLDL - kolesterol düzeyleri zayıf gençlerde düşük, obez gençlerde yüksek, HDL - kolesterolü de zayıf gençlerde yüksek , obezlerde düşük bulunmuştur. Ayrıca BMI ile total kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol ve VLDL-kolesterol düzeyleri arasında da anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Dolayısıyla obez gençlerde kan lipitlerinin artması kalp damar hastalıkları riskini yükseltmektedir.(3) Bu çalışmaların ışığında obezite ile de oluşabilen kolesterol ve özellikle de LDL- kolesterol düzeyinin yükseklikleri atherosklerotik kalp hastalığına zemin hazırlamaktadır. Halk arasında “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL-kolesterolün vücuttaki oksidatif stresler sonucunda değişikliğe uğraması ve okside-LDL’nin oluşumu ve bu değişikliğe uğramış LDL’nin makrofajlar tarafından endositozu (alınımı) sonucunda oluşan köpük hücreleri atherosklerotik plak oluşumuna katılırlar ve de koroner arter hastalıklarının oluşumuna neden olurlar. Eğer LDL’nin oksidatif modifikasyonu aterogenezde belirgin bir rol oynuyorsa onun antioksidan mekanizmalarla inhibe edilmesi bu hastalığın progresyonunu(ilerlemesini) yavaşlatacaktır.Buda bize antioksidan özelliği olan besinlerin önemini vurgulamaktadır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize ulaşınız…

Kaynaklar:

  1. Raıne JE, Donaldson MDC, Gregory JW, Savage MO. Obesty. In: Raıne JE, Donaldson MDC, Gregory JW, Savage MO (eds), Practical Endocrinology and Diabetes in Children, United Kingdom: Blackwell Science, 2001: 161-171
  2. Alemzadeh R, Lifshitz F. Childhood obesty In: Pediatric Endocrinology Lifshitz F.(ed), 4th ed, New York: Marcel Dekker, 2003; 823-858 3-Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005, 1(10):58-61 Yıl: 2005 Cilt: 1 Sayı:10 Gençlerde Obezitenin Kan Lipitleri Ve Homosistein Düzeyine Etkisi Dr. Nevin ŞANLIER,a Dr. Nurcan YABANCI Gıda ve Beslenme Eğitimi AD, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, ANKARA
 

Diyet

 

Dyt. E. Funda Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin