Vitamin D

Vitamin D

Ergokalsiferol (Vitamin D2) bitkide, kolekalsiferol (Vitamin D3) hayvansal kaynaklarda bulunur. 7-dehidrokolesterol, kolesterol sentezinde bir ara maddedir, insanda dermis ve epidermiste güneş ışığıyla kolekalsiferole çevrilir.

Vitamin D2 ve D3 biyolojik olarak aktif değildir, ama in vivo(yani vücut içerisinde) olarak hidroksilasyon reaksiyonlarıyla aktif hale çevrilir. Plazmada en fazla bulunan form 25-OH D3 formudur.
Fonksiyonları; 1,25 dihidroksi D3'ün  asıl fonksiyonu uygun plazma Ca düzeyi sağlamaktır. Barsaktan Ca emilimini arttırır, böbrekten kaybı azaltır, gerektiğinde kemik resorbsiyonunu uyarır.

Balık, karaciğer ve yumurta sarısında bulunur. 
Eksikliği; Besinsel rikets; Vitamin D eksikliğinde kemik demineralizasyonu ile çocukta rikets, erişkinde osteomalasi ortaya çıkar. Kollajen matriks oluşumu olur ama mineralizasyon tam olmaz. Özellikle bebekler ve yaşlılarda olur.
Renal rikets; (renal osteodistrofi) Kronik böbrek yetmezliğine bağlıdır, böbrekte vitaminin aktif formu oluşamaz. Replasman tedavisi gerekir.

Hipoparatiroidi; Hipokalsemi ve hiperfosfatemiye neden olur. Tedavide paratiroid hormon ve  D vitamini verilir. Familyal X-bağlı hipofosfatemik rikets, vitamin D bağımlı rikets (1-a-hidroksilaz defekti)  hastalıkları Vitamin D tedavisine cevap veren genetik hastalıklardır

Toksisite; En toksik vitamin vitamin D’dir. Vitamin D depolanır ve çok yavaş metabolize edilir. İştahsızlık, bulantı, susama, stupor ve hiperkalsemiden ötürü dokularda kalsiyum birikmesi olur.

 

Diyet

 

Dyt. E. Funda Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin