Obezite (şişmanlık) Ve Riskleri

Obezite (şişmanlık) Ve Riskleri

Bugün obezitenin sosyal ve pisikolojik sorunlar doğurmasının yanı sıra hipertansiyon, kardio vasküler hastalıklar, diyabet, dejeneratif artrit, trombofilebit gibi birçok önemli hastalıkla ilişkisi olduğu, ayrıca şişman kişilerde hayat süresinin kısaldığı iyi bilinmektedir. Amerikan Kalp Birliği obezitenin koroner kalp hastalığı açısından hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara kullanımı ve sedanter yaşam tarzından kaynaklanan risk gibi, belli ölçülerde kardiovasküler risk getiren, major ve düzeltilebilir bir risk faktörü olduğu açıklamıştır.

Obezite; vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen enerji metabolizması bozukluğudur. “ obesus” sözcüğü Latince olup “yemekten dolayı” anlamındadır. Obezite, nadiren pirimer bir hastalığa bağlı olarak gelişir, vakaların çoğunda ise belirlenmiş bir hastalık yoktur. Genellikle alınan enerji harcanan enerjiden fazladır. Bu grup basit (eksojen) obezite olarak tanımlanır. Günümüzde obezitenin görülme sıklığı her yaş grubunda artmaktadır. Bunun nedeni modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıklarında yağların ve karbohidratların fazla miktarda tüketilmesi ve çocukların fiziksel aktiviteden uzaklaşarak televizyon ve bilgisayar oyunlarına yönelmeleridir.

Çocuklukta Obezite; Yaşamın ilk yılı, 5-6 yaş arası ve ergenlik döneminde artış göstermektedir. Obez çocukların 1/3 ‘ü obez adölesanların ise %80’i erişkin yaşa ulaştıklarında da obez kalmaktadırlar. Buna bağlı olarak çocukluk çağlarında ortaya çıkan obezite sorununu zamana bırakmak yerine gerekli çözüm için profesyonel desteğe bu çağlarda ihtiyaç vardır. Aksi taktirde çocukluk ve adölesan dönemdeki yanlış beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumu ileri yaşlarda görülebilecek, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser, osteoporoz gibi çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlar.

Yapılan bir çalışma beden kitle indeksi(BMI)’nin kan lipiteleri ve homosistein düzeyleri üzerine etkilerini göstermek amacıyla 19-23 yaş arası, 30 erkek, 30 kız genç birey üzerinde çalışılmıştır. Trigliserit, total kolesterol, LDL ve VLDL – kolesterol düzeyleri zayıf gençlerde düşük, obez gençlerde yüksek, HDL- kolesterolü de zayıf gençlerde yüksek , obezlerde düşük bulunmuştur.

Ayrıca BMI ile total kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol ve VLDL-kolesterol düzeyleri arasında da anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Dolayısıyla obez gençlerde kan lipitlerinin artması kalp damar hastalıkları riskini yükseltmektedir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize ulaşınız…

 

Diyet

 

Dyt. E. Funda Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin