Akupunkturun Tedavi Etkisi

Akupunkturun Tedavi Etkisi

Omura tarafından yayınlanan bir monografide akupunkturun faydalı etkileri şu şekilde kategorize edilmiştir. Omura’nın bu saydıklarını teyit eden bulgular her geçen gün artmaktadır.

 1. Ağrıdan kurtulma. (Analjezi ve Hipoaljezi).
 2. Spastik adalelerin gevşemesi.
 3. Mikrosirkülasyonda artış.(Hem lokal hemde distal bölgelerde kapiler ve arterioler vasodilatasyona bağlı olarak.)
 4. Distal bir tesir olarak beyin mikrosirkülasyonunun artması.
 5. Yüksek kan basıncının düşmesi.
 6. Yüksek kan lipit konsantrasyonunun düşmesi.
 7. Cildin ve müköz membranların çeşitli faktörlere karşı hipersensivitelerin azalması.
 8. Mental depresyonda, hiperaktivitede ve anksiyetede düzelmeler.
 9. Ön hipofiz hormon salınımının stimülasyonu (Eosinofili olsun, olmasın anlamlı derecede parçalı notrofil artışı ile birlikte lenfositopeni: ACTH benzeri cevap)
 10. .İmmün cevapta ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı dirençte artış.
 11. Sekonder bir mekanizma ile lipolisisin stimüle edilmesi(Primer yağ asidi salınımının inhibisyonu).
 12. Hipnotik tesir: Her tedavide olduğu kadar. 

1977 de Tokyo da yapılan Klinik etkileri 5. Akupunktur kongresinde Dr. Jayasuriya tarafından 6 madde altında toplanmıştır.

1-Analjezik etki:

Ağrı eşiğinin yükselmesi ile olur. Total duyu kaybı yoktur. Akupunkturun analjezik etkisi hemen tedaviden sonra görülür ki bu artrozların, baş ağrılarının aşağı bel ağrısının ve buna benzer ağrılı sendromların tedavisinde etkilidir. Bazı yazarlar akupunktur analjezisi deyimini akupunktur anestezisi deyimine tercih ederler.

2-Sedasyon etkisi:

Bazı akupunktur noktalarının stimülasyonu ile uyku hali ve dinlenilmiş olarak uykudan uyanıldığı görülür. Sedasyon raphe sistem, basal gaglionlar, retiküler formasio gibi bazı beyin bölgelerinin aktivasyonundan ileri gelir. Akupunkturdan sonra beyinde dopamin miktarında artışlar tespit edilmiştir. Dopamin eksikliği ile karakterize parkinson ve bazı mental hastalıklarda akupunkturun etkisi bu mekanizma ile açıklabilir. Serotonin ve dopamin artışı; depresyon, insomni, anksiyete, histeri ilaç bağımlılıkları ve davranış bozukluklarında sedasyon etkili görülmektedir.

3-Homeostatik etkisi:

Hemostazis sempatik, parasempatik sistemin dengeli aktiviteleri ve endokrin sistemce sağlanır. Bu mekanizmaların dengesinin bozulduğu hastalıklarda akupunktur normal dengeyi sağlamada yardımcı olur.

4-İmmün stimülan etkisi:

Vücut direncini artırır. Lokosit sayısında antikorlarda ve gamma globülünde artış olur. Bir çok olguda antikor titrelerinde 2-4 kez artışlar tespit edilmiştir.

5-Psikolojik etkisi:

Sakinleştirici ve trankilizan etkisidir. Psikolojik etkileri hipnoz ve telkinle karıştırılmamalı. Hipnoz ve telkin akupunkturdan tamamen farklıdır. Akupunktur analjezisi hayvanlarda ve insanlarda değişik derecelerde müşahede edilirken, hipnoz analjezisini gerçekleştirmek için sujenin önce uzun bir eğitim ve telkin dönemine ihtiyacı vardır.  

6-Motor fonksiyonlarda iyileşme etkisi:

Paralizi olgularında geç safhalarda bile akupunkturla cevap alınabilir. Bu kompleks olayın açıklaması ön boynuz motor hücrelerinin antidromik stimülasyon ve Renshaw Cagal hücrelerinin vasıtası ile oluşun biofeed-back reaktivasyonu şeklinde yapılabilir.


 

Akupunktur

 

Dr. Kamil Tuzgöl
Hakkında
Tavsiye Edenler
Tavsiye Edin